Hulad, kopya sa mga sapin sa mga pinutol nga mga ubas sa tingdagdag