Hybrid nga mga porma sa ubas

Ang pagpangita sa limitasyon sa tawhanong kahingpitan hapit imposible. Sa pagkatinuod, kita kanunay nga naningkamot sa pagpauswag dili lang sa atong mga kaugalingon, apan sa tanan nga naglibut kanato. Tingali ang kadaghanan sa tanan nagpadayon sa kinaiyahan, nga atong natun-an nga makontrol ang halos hingpit kon mahitungod sa mga tanum. Ang pagpili ug pagpa-hybridisasyon nakatandog na hapit sa tanan nga nailhan nga "binuhi" nga mga tanum, ug ilabi na ang mga ubas, nga ang pagtanom nga daghan nang liboan ka mga tuig.

Basaha Ang Dugang Pa