Ang taas nga pabrika sa turkey

Karon, ang mga turkey gipasanay sa daghan, dili lamang sa mga espesyal nga umahan, apan usab sa balay. Ang langgam nga imong gipakaon sa kaugalingon mong mga kamot mas maayo kay sa usa nga gipasanay sa pabrika. Ang karne sa maong turkey mas lami ug mas mapuslanon kay sa gipalit sa usa ka tindahan. Apan kasagaran sa balay, ang mga tawo nag-atubang sa ingon nga problema ingon nga ang kakulang sa intensive weight gain.

Basaha Ang Dugang Pa