Pagpakaon sa manok

Sama sa ubang mga binuhing hayop, ang mga manok nagkinahanglan og pag-atiman ug pag-atiman sa bahin sa tag-iya. Ilabi na kaayo ang ilang gibati nga gikinahanglan ang pagkaon. Siyempre, sa ting-init, kini nga mga langgam sa usa ka parte nga makatagana alang sa ilang kaugalingon sa pagkaon, kon sila adunay igong luna alang sa paglakaw. Apan sa gihapon, dili sila maglakaw libut sa dalan sulod sa usa ka tuig ug mokaon sa mga insekto sa atong mga kondisyon sa klima, busa atong susihon kung unsa gayud ug kung unsa kining mga langgam nga gipakaon sa tibuok tuig.

Basaha Ang Dugang Pa